Виховні заходи за складовою “Громадянин” (4 клас)

Поглиблення знань учнів про iсторичний факт злуки українського народу та його значення. 

Автор: Прийомова Світлана Володимирівна, вихователь ГПД

Ознайомлення учнів з історичним минулим української армії та її сучасним, розширення знань учнів з використання українських оберегів у народному побуті та обрядах.

Автор: Прийомова Світлана Володимирівна, вихователь ГПД

Привернення уваги учнів до актуальної екологічної проблеми сучасності – засміченості.

Автор: Гордун Наталія Андріївна, вихователь ГПД

Знайомити учнів з дорожніми знаками та їхніми групами, місцем встановлення.

Автор: Гордун Наталія Андріївна, вихователь ГПД

Розширити знання учнів про те, що вони дізналися про осінь та її ознаки з власних спостережень і прочитаного у книжках.

Автор: Гордун Наталія Андріївна, вихователь ГПД

Розширити знання учнів про Україну як незалежну державу.

Автор: Гордун Наталія Андріївна, вихователь ГПД

Розширити поняття про те,  що від здоров’я дітей залежить здоров’я нації, а значить благополуччя і добробут всієї України. 

Автор: Ткаченко Марина Вікторівна, вихователь ГПД 

Розширити знання дітей про шлях хліба з поля до столу.

Автор: Ткаченко Марина Вікторівна, вихователь ГПД 

Перевірити інтелектуальний розвиток дітей та виявити їхні знання і нахили з певних основ наук.

Автор: Ткаченко Марина Вікторівна, вихователь ГПД

Формування в учнів поняття «чемність» та активізація знань про необхідність ввічливого спілкування.

Автор: Ткаченко Марина Вікторівна, вихователь ГПД

Сформувати в учнів уявлення, що праця є першоосновою життя.

Автор: Євдокимова Ганна Вікторівна, вихователь ГПД

Формування уявлень учнів про тверді побутові відходи, проблему їх утилізації  та раціонального використання сировини.

Автор: Євдокимова Ганна Вікторівна, вихователь ГПД

Формування уявлення дітей про добро, вчити учнів оцінювати вчинки дітей на основі життєвих ситуацій, наслідувати їх позитивні риси.

Автор: Євдокимова Ганна Вікторівна, вихователь ГПД

Розширення знань дітей про природу, вплив поведінки людини на природу. 

Автор: Коцик Вікторія Іванівна, вихователь ГПД

Розширення знань дітей про святкування Дня Матері та виховання шанобливого ставлення до  матері як берегині роду. 

Автор: Коцик Вікторія Іванівна, вихователь ГПД

Сприяти розширенню системи знань учнів про дружбу, дружні відносини та формування моральних якостей учнів: вміння дружити, берегти дружбу.

Автор: Коцик Вікторія Іванівна, вихователь ГПД

Розширення словникового запасу дітей словами ввічливості та узагальнення знань учнів про правила поведінки вдома, в школі, в громадських місцях.

Автор: Коцик Вікторія Іванівна, вихователь ГПД

Поглиблення знань дітей про події Другої Світової війни та виховання почуття пошани до учасників війни, співчуття до дітей війни.

Автор: Коцик Вікторія Іванівна, вихователь ГПД

Розкриття значення гумору та посмішки в житті людини та розвиток почуття гумору, комунікативних навичок, вміння коректно жартувати і розуміти жарти.

Автор: Коцик Вікторія Іванівна, вихователь ГПД

Збагачення знань дітей про видатного поета й художника Тараса Шевченка та розвиток цікавості до літературних та художніх творів митця.

Автор: Коцик Вікторія Іванівна, вихователь ГПД

Формування в учнів уявлення  про Конвенцію ООН про права дитини та закріплення знань про основні права дитини.

Автор: Коцик Вікторія Іванівна, вихователь ГПД

Ознайомлення з історією святкування  Всесвітнього дня авіації і космонавтики та виховання інтересу до пізнання космічних просторів.

Автор: Коцик Вікторія Іванівна, вихователь ГПД

Поглиблення знань учнів про трагічну сторінку історії України – Чорнобильську катастрофу та розвиток почуття гордості за свій народ.

Автор: Коцик Вікторія Іванівна, вихователь ГПД

Ознайомлення учнів з правилами відповідальної і безпечної поведінки в сучасному інформаційному середовищі та інформування про необхідність критичного ставлення до інформації, отриманої з Інтернет-ресурсів, засобів мобільного зв’язку.

Автор: Коцик Вікторія Іванівна, вихователь ГПД

Залучення учнів до джерел національної історії і культури та сприяння патріотичному вихованню кожного учня, осмисленню себе, як частинки великого українського народу.

Автор: Коцик Вікторія Іванівна, вихователь ГПД

Повторення і поглиблення знань учнів з української мови. 

Автор: Коцик Вікторія Іванівна, вихователь ГПД

Формування національної свідомості, милосердя, загальнолюдських цінностей школярів. 

Автор: Сіромолот Наталія Олександрівна, вчитель початкових класів

Ознайомлення учнів із загальнолюдськими цінностями, моральними чеснотами та формування  негативного ставлення до байдужості. 

Автор: Сіромолот Наталія Олександрівна, вчитель початкових класів

Формування усвідомлення того, що обов’язок кожного школяра – охорона рідної природи та розкриття значення природоохоронної роботи. 

Автор: Сіромолот Наталія Олександрівна, вчитель початкових класів

Формування навичок здорового способу життя та виховання дбайливого ставлення до власного здоров’я. 

Автор: Сіромолот Наталія Олександрівна, вчитель початкових класів

Ознайомлення дітей з історією виникнення, культурою спілкування та основними заходами безпечного поводження з мобільними телефонами.

Автор: Сіромолот Наталія Олександрівна, вчитель початкових класів

​Розширення знань учнів про здоров’я та стимулювання бажання вести здоровий спосіб життя. 

Автор: Сіромолот Наталія Олександрівна, вчитель початкових класів

Формування в учнів уявлення  про Конвенцію прав дитини та правової свідомості. 

Автор: Птуха Світлана Сергіївна, вихователь ГПД