Інтеграція

Що таке інтеграція?

Для розуміння поняття «інтегроване навчання» важливо пояснити, що таке інтеграція.

Інтеграція – це процес взаємодії, об’єднання, взаємовпливу, взаємопроникнення, взаємозближення, відновлення єдності двох або більшої кількості систем, результатом якого є утворення нової цілісної системи, що набуває нових властивостей та взаємозв’язків між оновленими елементами системи.

Інтеграція в освіті

Інтеграцію в освіті розглядають у багатьох аспектах, зокрема:

• як фактор розвитку освітніх систем;

• як різновид наукової інтеграції, що здійснюється в межах педагогічної теорії та практики; 

• як вищу форму відображення єдності цілей, принципів, змісту, форм організації процесу навчання та виховання;

• як процес і результат взаємодії структурних елементів змісту освіти, який супроводжується зростанням системності та спресованості знань учнів;

• як цілеспрямоване об’єднання, синтез відповідних навчальних дисциплін у  самостійну систему цільового призначення, яка спрямована на забезпечення цілісності знань та вмінь.

Інтегроване навчання – це навчання, яке ґрунтується на комплексному підході. В умовах школи повного дня інтеграцію можна розглядати шляхом взаємодії вчителів, вихователів ГПД та керівників гуртків.